top of page
Dansa Contemporània

 

Introducció a la dansa contemporània on l’alumne desenvolupa la pròpia creativitat ampliant el seu coneixement corporal i potenciant la seva personalitat expressiva.

Aquest curs té com objectiu introduir els elements bàsics de la dansa contemporània i els fonaments del moviment corporal.

 

Continguts que es treballaran a l’activitat:

- La consciència de l’esquelet com a estructura interior que sosté el cos

i permet el moviment

- La mobilitat articular, la flexibilitat, la resistència i la coordinació.

- La utilització de l’espai, del ritme i del temps; així com la influència del pes

corporal i de la gravetat en el moviment.

- Introducció del vocabulari bàsic de la dansa contemporània: desplaçaments,

canvis de pes, girs, salts, espirals, balanceigs, lliscades i rodades, caigudes,

descens i altres.

 

La classe consisteix en exercicis basats en seqüències de moviments i també simples exploracions. Combina el treball dinàmic i energètic amb el treball d’escolta i consciència corporal. Es realitza un aprenentatge de les bases de la dansa.

 
 
Aèries

 

Teles

Una disciplina de circ inclosa en la dansa aèria que consta d'una sèries de moviments i figures, realitzats a certa altura, a través d'una tela elàstica que aguanta el propi pes i el de les caigudes.

Les figures que es realitzen a través de les teles acrobàtiques amb el propi cos es poden fer de moltes maneres i amb la possibilitat de deixar-se de mans, fent determinats nusos

i voltes al cos amb la tela.

Aro

Una disciplina esportiva i artística que combina la dansa i l'acrobàcia mentre estàs suspesa a l'aire! És un treball de força, flexibilitat, expressió i creativitat, una fusió entre el cos i l'aro que transmet bellesa i elegància.

Trapezi

Durant la classe s'aprendrà figures estatiquès i en moviment, enllaços, caigudes, seqüencies.

No es necessari experiència, les classes són a nivell iniciació-intermig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ballet i Condicionament

 

Són classes dirigides a totes aquelles persones que es dediquen a la dansa o en qualsevol art escènica, amb la fita de perfeccionar el mecanisme del cos, augmentant i potenciant la sensibilitat i l'autoreconeixement corporal, descobrint i adquirint recursos i alternatives bàsiques i essencials per un major perfeccionament en el moviment.

Les classes tenen com a punt de partida, aprendre a col•locar el cos de manera que permeti els alumnes realitzar els exercicis d'una manera "natural", facilitant la comprensió de les posicions i passos i adquirint la preparació física i el to muscular adeqüat per a ser complementat per d'altres tècniques que es treballin paral•lelament. Aquest treball és el pont per a una correcta col•locació i una predisposició idònia del cos per a la dansa. l'Objectiu d'aquest curs és construir una base tècnica sólida i neta a partir de la qual assimilar les bases i nomenclatures bàsiques de la tècnica clàssica.

 

Objectius:

 

- Control i correcció posturals dins la rigurositat del treball propi d'aquesta disciplina.

- Construir la base tècnica de qualsevol ballarí adquirint els coneixements tècnics de la dansa

clàssica com a mare de totes les tècniques

-Treballar la flexibilitat, la coordinació, l'equilibri, la força i el control muscular.

Dansa Urbana

 

Aquest curs té com a objectiu apropar-nos una mica al Hip Hop i al Funk, ballant diverses coreografies que mostren fusió d’estils i tendències, d’elements i energies diferents. Una classe plena de força i energia on l’alumnat pot millorar la seva expressivitat, capacitat de memorització i presència escènica.

 

Continguts que es treballaran en l’activitat:

 

- Tècniques de Funky, Hip-hop.

- Aprenentatge de moviments bàsics de diferents estils de hip-hop: Old School i New School.

- Entrenament general de la resistència.

- Estiraments.

- Entrenament de formes, correcció de postures i treball de siluetes.

- Treball amb elements rítmics.

- Treballs de plasticitat, elasticitat i moviments.

- Aprenentatge de composicions en grup.

 

 

 

 

 

bottom of page